Kontakt dla mieszkańca Wodzierad

tel. +48 510 188 588

   tel./fax. (42) 227-84-88

 e-mail: wodzierady@8888.pl