Lutomiersk

W związku z kolejnym etapem dynamicznego rozwoju naszej firmy rozpoczęliśmy realizowanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lutomiersk.

 

* Informacje dla mieszkańca

* Harmonogram odbioru 2017