Postępowanie ofertowe dla projektu II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

 

Numer i tytuł projektu:

WND-RPLD.03.02.00-00-318/10

Wdrożenie innowacyjnej i pro środowiskowej metody selektywnej zbiórki oraz technologii przetwarzania segregowanych odpadów, w tym trudno przetwarzanych.


 

Zapytania ofertowe :

Nabycie kontenerów hakowych dużych:
– zgłoszenia 18 II – 26 II 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 28 III – 07 IV 2011 r. Zakończone
Nabycie kontenerów hakowych małych:
– zgłoszenia 18 II – 26 II 2011 r. (nierozstrzygnięte)
– zgłoszenia 28 III – 07 IV 2011 r. Zakończone
Nabycie samochodu specjalistycznego hakowca mniejszego:
– zgłoszenia 10 III – 19 III 2011 r. Zakończone
Nabycie wózka widłowego:
– zgłoszenia 06 VI – 14 VI 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 19 VII – 26 VII 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 29 VII – 06 VIII 2011 r. Zakończone
Nabycie kontenerów magazynowych:
– zgłoszenia 18 VII – 25 VII 2011 r. Zakończone

Nabycie pojemników małych do selektywnej zbiórki odpadów I :
– zgłoszenia 27 VII – 03 VIII 2011 r. (unieważnione)
– zgłoszenia 05 VIII – 12 VIII 2011 r. Zakończone

Nabycie pojemników małych do selektywnej zbiórki odpadów II :
– zgłoszenia 27 VII – 03 VIII 2011 r. (unieważnione)
– zgłoszenia 05 VIII – 12 VIII 2011 r. (unieważnione)
– zgłoszenia 23 VIII – 30 VIII 2011 r. Zakończone

Nabycie pojemników paletowych :
– zgłoszenia 12 XII – 27 XII 2011 r. Zakończone

Nabycie kontenerów hakowych II:
– zgłoszenia  11.XII –  31.XII 2012 r. Zakończone

Nabycie linii sortowniczej:
– zgłoszenia 18 II – 04 III 2013 r. Zakończone

– rzut projektowanej instalacji Zakończone

– zgłoszenia 04 III – 18 IV 2013 r. Zakończone

 

Zapytanie ofertowe na utwardzenie terenu pod inwestycję, budowę wiaty ocieplonej sortowni odpadów oraz budowę wiaty nieocieplonej przy sortowni odpadów (Zakończone) zgłoszenia 21 II – 07 III 2013r

Postępowanie ofertowe dotyczy wykonania robót i nabycia materiałów budowlanych służących do wykonania powyższego zadania.

Utwardzenie terenu pod inwestycję:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zakończone
2. Przedmiary Zakończone

Budowa wiaty ocieplonej sortowni odpadów:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zakończone
2. Przedmiary Zakończone

Budowa wiaty nieocieplonej przy sortowni odpadów:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zakończone
2. Przedmiary Zakończone

Dokumentacja projektowa, do całości postępowania ofertowego, do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Nabycie maszyny do recyklingu kabli:
– zgłoszenia  11.III –  25.III 2013 r. Zakończone

Nabycie pojazdu specjalistycznego – śmieciarki:
– zgłoszenia  29.VII –  12.VIII 2013 r. Zakończone


Podsumowania postępowania :

Nabycie kontenerów hakowych dużych:
– zgłoszenia 18 II – 26 II 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 28 III – 07 IV 2011 r. Zakończone

Nabycie kontenerów hakowych małych:
– zgłoszenia 18 II – 26 II 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 28 III – 07 IV 2011 r. Zakończone

Nabycie samochodu specjalistycznego hakowca mniejszego:
– zgłoszenia 10 III – 19 III 2011 r. Zakończone

Nabycie wózka widłowego:
– zgłoszenia 06 VI – 14 VI 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 19 VII – 26 VII 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 29 VII – 06 VIII 2011 r. Zakończone

Nabycie kontenerów magazynowych:
– zgłoszenia 18 VII – 25 VII 2011 Zakończone

Nabycie pojemników małych do selektywnej zbiórki odpadów I :
– zgłoszenia 27 VII – 03 VIII 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 05 VIII – 12 VIII 2011 r. Zakończone

Nabycie pojemników małych do selektywnej zbiórki odpadów II :
– zgłoszenia 27 VII – 03 VIII 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 05 VIII – 12 VIII 2011 r. Zakończone
– zgłoszenia 23 VIII – 30 VIII 2011 r. Zakończone

Nabycie pojemników paletowych:
– zgłoszenia 12 XII – 20 XII 2011 r. Zakończone

Nabycie kontenerów hakowych II:
– zgłoszenia 11 XII – 31 XII 2012 r. Zakończone

Nabycie linii sortowniczej:
– zgłoszenia  18 II – 04 III 2013 r. Zakończone
– zgłoszenia 04 IV – 19 IV 2013 r. Zakończone

Utwardzenie terenu pod inwestycję, budowę wiaty ocieplonej sortowni odpadów oraz budowę wiaty nieocieplonej przy sortowni odpadów:

– zgłoszenia 21 II – 07 III 2013 r. Zakończone

Nabycie maszyny do recyklingu kabli:
– zgłoszenia  11.III –  25.III 2013 r. Zakończone

Nabycie pojazdu specjalistycznego – śmieciarki:
– zgłoszenia  29.VII –  12.VIII 2013 r. Zakończone
– SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA Zakończone


Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Literacka 83

Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88