Decyzje i pozwolenia

Decyzja – transport odpadów (aktualne) znak: RGRiOŚ.6233.7.2017.ML (dokument .pdf do pobrania)

Decyzja – zbieranie i przetwarzanie odpadów (aktualne) znak: SVI.7243.17.2017.AB (dokument .pdf do pobrania)

 

 

Decyzja – gospodarka odpadami  znak: RSVI.7243.73.2015.AB (dokument .pdf do pobrania)

Decyzja – zbieranie odpadów  znak: ROVI.7243.1.5.2012.AB (doument .pdf do pobrania)

Decyzja – transport odpadów  znak: RGRiOŚ.6233.20.2011.KL (dokument .pdf do pobrania)

Decyzja – transport odpadów znak: RGRiOŚ.7644-3-48/z-t/09 (dokument .pdf do pobrania)

Decyzja – Weterynaria  znak: PIW/S/620/2009 (dokument .pdf do pobrania)

 

Pozwolenie na odbieranie odpadów komunalnych dla miast:

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – GIOŚ nr. rejestrowy E0012532Z (dokument .pdf do pobrania)

Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – GIOŚ nr. rejestrowy E0012532ZP (dokument .pdf do pobrania)

Decyzja na prowadzenie Stacji Demontażu Pojazdów, wytwarzanie i odzysk odpadów ROVI.7243.1.24.2011.AB (dokument .pdf do pobrania) (nieaktualne)

Program Gospodarki Odpadami z budowy, rozbiórki, remontów, czyszczenie zbiorników, osadników, separatorów oraz prac ziemnych i porządkowo-rekultywacyjnych (dokument .pdf do pobrania)


Reszta dokumentów dostępna jest na podstronie Dokumenty firmy.