Recykling

Nasza oferta obejmuje kompleksowy zakres usług:

 • sporządzenie dokumentu odbioru towaru z wyszczególnieniem rodzaju i masy odpadów,
 • transport odpadów samochodami dostawczymi i ciężarowymi do siedziby naszej firmy,
 • ważenie wagą elektroniczną (do 15 i do 60 ton),
 • utylizacja i odzysk komponentów z przeznaczeniem do powtórnego zastosowania,
 • produkcja paliwa alternatywnego,
 • recykling samochodów i artykułów gospodarstwa domowego,
 • recykling maszyn(urządzeń) elektrycznych i elektronicznych,
 • selektywna zbiórka odpadów,
 • niszczenie dokumentów,
 • usługi komunalne, wysłanie zestawienia rodzaju,
 • ciężaru i cen towarów drogą elektroniczną lub faxem do dostawcy.

Ponadto, zajmujemy się również demontażem sprzętu u klienta. Na życzenie klienta sporządzamy dokumentację techniczną. Dokonujemy ekspertyz technicznych sprzętu.

Załadunek przeprowadzany jest przez naszych pracowników. W trosce o wygodę klienta zawsze staramy się ustalić dogodne warunki odbioru.

Zlecenia przyjęcia przyjmujemy drogą telefoniczną bądź e-mailową – więcej informacji w dziale Kontakt.