Postępowanie ofertowe dla projektu I

Postępowanie ofertowe dla projektu I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

 • Budowa I etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową… Zgłoszenia 1 X – 31 X 2009 r. Zakończone
 • Budowa II etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową… Zgłoszenia 26 IV – 10 V 2010 rZakończone
 • Nabycie kontenerów magazynowych metalowych… Zgłoszenia 15 X – 26 X 2009 r. Zakończone
 • Nabycie auta hakowego… Zgłoszenia 15 IV – 10 V 2010 r. Zakończone
 • Nabycie koparki kołowej… Zgłoszenia 15 IV – 29 IV 2010 r. Zakończone
 • Nabycie wózka widłowego… Zgłoszenia 02 VI – 14 VI 2010 r. Zakończone
 • Budowa wiat… Zgłoszenia 02 VI – 14 VI 2010 rZakończone
 • Nabycie belownicy… Zgłoszenia 03 VII – 12 VII 2010 r. Zakończone
 • Nabycie regałów magazynowych zewnętrznych… Zgłoszenia 23 VII – 30 VII 2010 r. Zakończone
 • Nabycie kontenerów hakowych metalowych… Zgłoszenia 07 X – 14 X 2010 r. Zakończone
 • Nabycie pojemników metalowych na odpady… Zgłoszenia 07 X – 14 X 2010 r.  Zakończone
 • Nabycie wagi magazynowej sprzętu ciężkiego… Zgłoszenia 06 IV – 13 IV 2011 r. Zakończone
 • Nabycie rozdrabniacza odpadów… Zgłoszenia 30 V – 07 VI 2011 r. Zakończone
 • Nabycie przenośników taśmowych… Zgłoszenia 23 VIII – 30 VIII 2011 r. Zakończone 
 • Nabycie wyposażenia maszynowo – narzędziowego do recyklingu… Zgłoszenia 12 XII – 27 XII 2011 r. Zakończone
 • Nabycie auto lawety… Zgłoszenia 08.II – 21.II.2012 r. Zakończone
 • Nabycie wózków transportowych… Zgłoszenia 08.II – 21.II.2012 r. Zakończone
 • Nabycie wyposażenia maszynowo – narzędziowego do recyklingu – część II … Zgłoszenia 14 III – 28 III 2012 r.  Zakończone
 • Nabycie Laboratorium do badania właściwości paliwa alternatywnego … Zgłoszenia 03 IV 2012 – 18 IV 2012  Zakończone
 • Nabycie Przenośników taśmowych II  … Zgłoszenia 12 IV 2012 – 26 IV 2012 r Zakończone

1 zapytanie ofertowe na budowę budynku I etap Zakończone

Budowa I etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową. Wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej i przyłącza energetycznego. Budowa parkingów i placów manewrowych wraz z niezbędną infrastrukturą i robotami ziemnymi, oraz nabycie niezbędnych materiałów.
Postępowanie ofertowe dotyczy wykonania robót i nabycia materiałów budowlanych służących do budowy I etapu hali.
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zakończone
2. Kosztorysy nakładane:
kosztorys budowlany oraz instalacje sanitarne wewnętrzne Zakończone
instalacja elektryczna i odgromowa, przyłącze energetyczne Zakończone
roboty zewnętrzne – przyłącza sanitarne, kanalizacja zewn., nawierzchnie Zakończone
3. Przedmiary Zakończone
Dokumentacja projektowa, do całości postępowania ofertowego, do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Zgłoszenia 1 X – 31 X 2009 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


2 zapytanie ofertowe na budowę budynku II etap Zakończone

Budowa II etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową. Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz nabycie niezbędnych materiałów.
Postępowanie ofertowe dotyczy wykonania robót i nabycia materiałów budowlanych służących do budowy II etapu hali.
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zakończone
2. Kosztorysy nakładane:
kosztorys budowlany, instalacje sanitarne i elektryczne (pobierz)
3. Przedmiary (pobierz)
Dokumentacja projektowa, do całości postępowania ofertowego, do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Zgłoszenia 26 IV – 10 V 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


3 zapytanie ofertowe na kontenery Zakończone

Nabycie kontenerów magazynowych metalowych:
– 4 (czterech) sztuk kontenerów długości 6 (sześć) metrów
– 8 (osiem) sztuk kontenerów długości 12 (dwanaście) metrów
Zgłoszenia 15 X– 26 X 2009 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


4 zapytanie ofertowe na auto hakowe Zakończone

Nabycie auta hakowego
Zgłoszenia 15 IV – 29 IV 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone
Zgłoszenia 30 IV – 10 V 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


5 zapytanie ofertowe na koparkę kołową Zakończone

Nabycie koparki kołowej
Zgłoszenia 15 IV – 29 IV 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


6 zapytanie ofertowe na wózek widłowy Zakończone

Nabycie wózka widłowego
Zgłoszenia 15 IV – 29 IV 2010 r.
Podsumowanie postępowania Zakończone
Zgłoszenia 30 IV – 10 V 2010 r.
Podsumowanie postępowania Zakończone
Zgłoszenia 02 VI – 14 VI 2010 r.
Podsumowania postępowania Zakończone


7 zapytanie ofertowe na budowę wiat Zakończone

Budowa wiat na przedłużeniu hali. Wykonanie oraz nabycie niezbędnych materiałów.
Postępowanie ofertowe dotyczy wykonania robót i nabycia materiałów budowlanych służących do budowy wiat
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zakończone
2. Kosztorysy nakładane:
kosztorys budowlany Zakończone
3. Przedmiary Zakończone
Dokumentacja projektowa, do całości postępowania ofertowego, do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Zgłoszenia 02 VI – 14 VI 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


8 zapytanie ofertowe na belownicę Zakończone

Nabycie belownicy
Zgłoszenia 18 VI – 02 VII 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone
Zgłoszenia 03 VII – 12 VII 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


9 zapytanie ofertowe na regały Zakończone

Nabycie regałów magazynowych zewnętrznych
Zgłoszenia 09 VII – 19 VII 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone
Zgłoszenia 23 VII – 30 VII 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


10 zapytanie ofertowe na kontenery hakowe metalowe Zakończone

Nabycie kontenerów hakowych metalowych
Zgłoszenia 07 X – 14 X 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


11 zapytanie ofertowe na pojemniki metalowe na odpady Zakończone

Nabycie pojemników metalowych na odpady
Zgłoszenia 07 X – 14 X 2010 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


12 zapytanie ofertowe na wagę magazynową sprzętu ciężkiego Zakończone

Nabycie wagi magazynowej sprzętu ciężkiego
Zgłoszenia 30 IV – 13 IV 2011 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


13 zapytanie ofertowe na rozdrabniacz odpadów Zakończone

Nabycie rozdrabniacza odpadów
Zgłoszenia 30 V – 07 VI 2011 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


14 zapytanie ofertowe na przenośniki taśmowe Zakończone

Nabycie przenośników taśmowych
Zgłoszenia 23 VIII – 30 VIII 2011 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


15 zapytanie ofertowe na wyposażenie maszynowo – narzędziowe do recyklingu Zakończone

Nabycie wyposażenia maszynowo – narzędziowego do recyklingu
Zgłoszenia 14 XII – 21 XII 2011 r.
podsumowanie postępowania Zakończone


16 zapytanie ofetowe na nabycie autolawety Zakończone

Zgłoszenia 02.II – 21.II. 2012 r.

podsumowanie postępowania Zakończone


17 zapytanie ofertowe na nabycie wózków transportowych Zakończone

Zgłoszenia 02.II – 21.II. 2012 r.

podsumowanie postępowania   Zakończone


18 zapytanie ofertowe na wyposażenie maszynowo – narzędziowe do recyklingu – część II Zakończone

Nabycie wyposażenia maszynowo – narzędziowego do recyklingu – część II
Zgłoszenia 14 III – 28 III 2011 r.

podsumowanie postępowania   Zakończone


19 zapytanie ofertowe na nabycie laboratorium do badań właściwości paliwa alternatywnego Zakończone

Nabycie laboratorium do badan właściwości paliwa alternatywnego

Zgłoszenia 03 IV 2012 – 18 IV 2012

podsumowanie postępowania   Zakończone


20 zapytanie ofertowe na nabycie przenośników taśmowych II Zakończone

Zgłoszenia 12 IV 2012 – 26 IV 2012

podsumowanie postępowania   Zakończone


Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Literacka 83

Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.