Harmonogram odbioru 2019 Brójce

Uwaga !!! Rejon 1 – odbiór zmieszanych i selektywnych dn. 29.04.2019r.