Informacje dla mieszkańca Wodzierad


WOREK CZARNY

WRZUCAMY:

Worek przeznaczony na popiół i piach

WAŻNE! NIE WRZUCAMY, M.IN.:

Do worka nie należy wrzucać gorącego popiołu. (Popiół zbierany tylko w workach!)