Informacje dla mieszkańca Wodzierad

Segregowalne selektywna zbiórka

WRZUCAMY:

Gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, zeszyty, kartony, tekturę, katalogi, prospekty, worki papierowe, papier pakowy, opakowania wielo-materiałowe, np. opakowania po mleku, sokach i napojach np. PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach, płynach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki
z tworzyw sztucznych, czyste karnistry plastikowe, opakowania stalowe
i aluminiowe (np. puszki, pudełka, folie itp.), drobny złom żelazny i metali kolorowych (np. kapsle, stare nożyczki)

WAŻNE! NIE WRZUCAMY, M.IN.:

Opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru
z folderów reklamowych, tapet,
kalki, papieru termicznego i faksowego, zatłuszczonego i brudnego papieru,
art. Higienicznych, opakowań po medykamentach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań
po środkach chwasto- i owadobójczych, opakowań po aerozolach, styropianu, gumy, zabawek, sprzętu RTV i AGD

 

 

Komunalne niesegregowane lub pozostałe po segregacji

WRZUCAMY:

Zabrudzone opakowania z tworzyw sztucznych, których umycie jest niemożliwe, zabrudzony i mokry papier, butelki po olejach spożywczych, lakierowany lub foliowany papier z folderów reklamowych, porcelanę, ceramikę, talerze, szklanki itp., potłuczone szyby, zabawki małych rozmiarów, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, art. higieniczne, pampersy, kalki, papier termiczny, faksowy.

WAŻNE! NIE WRZUCAMY, M.IN.:

Odpadów niebezpiecznych, m.in. opakowań po lekach, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów) sprzętu AGD i RTV oraz innych odpadów, które należy segregować.

 

Opakowania ze Szkła

WRZUCAMY:

Szkło białe i kolorowe np. butelki, słoiki. Powinny być pozbawione metalowych nakrętek i kapsli (te wrzucamy do pierwszego pojemnika)

WAŻNE! NIE WRZUCAMY, M.IN.:

Szkła płaskiego (szyby okienne, samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem
z butelkami i słoikami), szklanek , kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany i ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arcoroc, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, reflektorów, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartością.

 

WOREK CZARNY

WRZUCAMY:

Worek przeznaczony na popiół i piach

WAŻNE! NIE WRZUCAMY, M.IN.:

Do worka nie należy wrzucać gorącego popiołu. (Popiół zbierany tylko w workach!)